Meer informatie

 • Sinds medio 2007 heeft het contact tussen u als cliënt/patiënt en de apotheker een wettelijke basis, namelijk de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In deze wet zijn de rechten en plichten van de apotheker en van u als cliënt/patiënt wettelijk vastgelegd. De apotheker zal samen met andere zorgverleners zorgen voor een goede medicamenteuze behandeling. Wij leggen de belangrijkste onderwerpen in deze wet kort uit:

  1. Behandelingsovereenkomst
  2. Informatieplicht
  3. Medicatiedossier
  4. Privacy
  5. Minderjarigen

  Lees meer

 • Om veilige zorg te kunnen verlenen is een actueel medicatieoverzicht nodig. Daar hebben wij uw hulp bij nodig! Informeer ons bij wijzigingen in uw medicijngebruik, gebruik van vrij verkrijgbare middelen (zoals pijnstillers en vitamines), zwangerschap, borstvoeding, bijwerkingen, allergieën en alles wat voor uw medicijngebruik van belang kan zijn.

  Wilt u graag een overzicht van uw medicijnen? Vraag bij ons om uw actueel medicatieoverzicht. Uw Apotheek helpt u graag!

  Tips voor het actueel houden van uw medicatieoverzicht:

  • Maak gebruik van één apotheek.
  • Houd uw apotheker op de hoogte welke medicijnen u gebruikt. Ook vrij verkrijgbare middelen, zoals pijnstillers, vitamines en homeopathie.
  • Geef wijzigingen in het gebruik van uw medicijnen (bv. andere dosering, stoppen) zo snel mogelijk door aan uw apotheker. Lees hier wat u kunt doen met medicatie waarmee u bent gestopt.
  • Controleer regelmatig of uw gegevens nog kloppen.

  Tot slot: voor een goed medicijngebruik is het belangrijk dat u zelf weet waarom u wat gebruikt. Meld bijwerkingen bij uw apotheker of arts. Samen kijken we of dit van voorbijgaande aard is of dat er reden is het medicijn te vervangen. Neem uw medicatieoverzicht overal mee naar toe

  Gaat u op reis naar het buitenland? Kijk ook even op de site van het CAK of u voor uw medicijn een speciale verklaring nodig heeft. Dat is namelijk nodig voor medicijnen die vallen onder de Opiumwet.